Sunday, November 29, 2009

INVIERNO GIRA!

1/13 - Columbus, OH w/ Brain Killer
1/14 - Indianapolis, IN
1/15 - Chicago, IL w/ Manipulation
1/16 - St. Louis, MO
1/17 - Kansas City, MO
1/18 - off
1/19 - Dallas, TX
1/20 - Austin, TX
1/21 - McAllen, TX
MEXICO!:
1/22 - Matamoros
1/23 - San Luis Potosi?
1/28 - Toluca
1/29 - Salamanca
1/30 - Queretaro
1/31 - Mexico City
2/5 - San Luis Potosi?
2/6 - Guadalajara

2/13 - Austin, TX w/ Hex Dispensers, Manikin
2/14 - Houston, TX
2/15-16 - MARDIS GRAS New Orleans
2/17 - Nashville?
2/18 - Chattanooga, TN
2/19 - Athens, GA
2/20 - Raleigh, NC
2/21 - Richmond, VA
2/22 - Philly, PA/DC?
2/23 - NYC
2/24 - Boston, MA w/ Social Circkle, Bloody Gears

1 comment:

pattilou said...

Awesome sound, great band.